Det er totalt 136 spill og 105 spillutvidelser i samlingen.

Brettspill Og Annen Rekreasjonell Drift
i Trondheim

org.nr. 927963566